tandongtienrice.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
Máy móc - thiết bị
Công ty luôn kịp thời trang bị đầy đủ máy móc, dây chuyền chuyên về sản xuất lúa gạo nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất nhanh nhất, tốt nhất: silo, máy tách màu, máy đánh bóng, máy xay xát, máy đóng gói, băng tải…. Năng suất mỗi ngày có thể sản xuất hơn 1000 tấn, và đáp ứng nhu cầu giao hàng chỉ trong vòng 3-...
Về đầu trang